Интерес към наши кадри

  • image
  • image

На 23 март 2017 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе делова среща на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с г-н Ивайло Тодоров – главен директор на Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване”. На срещата присъстваха още проф. дтн инж. Антонио Андонов – ръководител на катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи” и доц. д-р инж. Емилия Димитрова – заместник-ръководител на катедрата.

Г-н Ивайло Тодоров е заинтересован от завършващите наши млади специалисти от специалност „Комуникационна и компютърна техника и системи”. Той изяви желание за тясно сътрудничество във връзка с тяхната професионална реализация в системата на Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване”. По време на срещата и двете страни се договориха за активно взаимодействие по разисквания въпрос.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки