БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО ПРЕ-ИНКУБИРАНЕ

  • image
about-us-University-Icon-06

“Евроконсултантс България С.А.” набира участници за 4-месечен безплатен курс по пре-инкубиране за студенти последна година или наскоро завършили млади специалисти.

“Евроконсултантс България С.А.” АД изпълнява проект №BG05M9OP001-4.001-0094 “Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции”, финансиран по Договор №BG05M9OP001-4.001-0094-С01 от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор по проекта е гръцката организация “Инкубиране за растеж СА” (Incubation for Growth – I4G) – първият частен технологичен инкубатор в Гърция.

 

От 20 март 2018 г. стартира 4-месечен курс по пре-инкубиране, в който ще бъдат включени 15 студенти, които са в последната година от своето обучение или наскоро завършили висшисти с бакалавърска или магистърска степен.

 

Курсът ще бъде с обща продължителност от 4 месеца и ще има 2 части:

  •  Обучение в група по следните теми: ­

– Десет основни стъпки за стартирането на бизнес; ­

– Основни елементи на бизнес плана; ­

– Правна рамка за правене на бизнес и счетоводство на фирмата; ­

– Данъчно облагане, трудово и осигурително законодателство; ­

– Управление на човешките ресурси; ­

– Маркетинг и продажби на фирмата; ­

– Инструменти за финансиране на стартиращ бизнес;­

– Организация и управление на фирмената дейност.

 

  • Индивидуално консултиране (менторство) на лицата, участвали в обучението как да стартират свой собствен бизнес.

 

През юли 2018 г., седем от петнадесетте лица, участвали в курса и показали най-добри резултати, ще участват в 4-дневно посещение, финансирано по проекта в бизнес инкубатора I4G и разгледат иновативни бизнеси и практики в гр. Солун (Гърция).

 

OБУЧЕНИЕТО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА Е БЕЗПЛАТНО!

 

Изисквания към кандидатите за включване в курса по пре-инкубиране:

  • Вие сте студент в последната година от своето висше образование или наскоро сте завършил, като имате бакалавърска/магистърска степен в природните/техническите науки;
  • Мотивиран сте да научите повече за това как се прави бизнес;
  • Желаете да се реализирате като предприемач;
  • Имате конкретна идея за стартиране на свой собствен (иновативен) бизнес.

 

 

Желаещите за участие в курса следва да изпратят свое кратко представяне (автобиография), телефон и е-мейл за контакт до 12 март 2018 г. на: officebg@euroconsultants.com.gr или e2006e@abv.bg

 

Участниците, които ще бъдат избрани за участие в курса, ще бъдат информирани за това по телефон или е- мейл до 15 март 2018 г.

 

Първото занятие ще се проведе на 20 март 2018 г. (вторник). Точните часове и мястото на провеждане на курса ще бъдат уточнени индивидуално с участниците.

Снимки