НАГРАДИ НА РЕКТОРА ЗА УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКИЯ НАУЧЕН ФОРУМ „АЗ ЗНАМ И МОГА 2018“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В навечерието на Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост, в рамките на тържеството по случай дипломирането на Випуск 2018 ОКС „Магистър“, бяха обявени наградите на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, които се дават на наши студенти и докторанти за активно участие в учебната и научноизследователската дейност.
В проведения на 16 май младежки научен форум „Аз знам и мога 2018” взеха участие близо 50 наши млади колеги, които проявиха креативност и иновативност в мисленето и творческата си работа и се постараха да изготвят доклади, чието качество е индикация за бъдещи постижения в научноизследователската им работа. Най-добре представилите се участници бяха наградени с почетни статуетки, грамота и парична награда.
.
Победители тази година бяха:
1. Давид Стоилковски, автор на разработка „Особености на теглително-скоростно изчисление на автомобил с електрическо задвижване”, под ръководството на доц. Пенко Петков от катедра „Транспортна техника“;

2. Колектив от студенти в състав: Борис Кирилов, Благослав Благоев, Васислав Лозанов, Мартин Мирчев, Николай Александров, Теодор Вълев, Тодор Цонев и Марио Марков, съавтори в разработка „Изграждане на стенд САБ-1 за автоматизирано управление на автомобилни горивни дюзи за впръскване на бензин”, под ръководството на доц. Славчо Божков от катедра „Транспортна техника“.
Студентът Борис Кирилов получи индивидуална награда за отличната презентация на разработката по време на форума Аз знам и мога”.

3. Станислав Христов, автор на разработка „Възможности за анализ и оптимизация в областта на материалознанието”, под ръководството на проф. д.н. Николай Тончев от катедра ”Машинни елементи, материалознание и химия”;

4. Колектив от студенти в състав: Натали Михайлова и Магдалена Цекова за разработка на тема „Проблеми и предизвикателства пред развитието на пазара на превози с въздушен транспорт в България”, под ръководството на гл. ас. д-р Петя Коралова – Ножарова от Катедра ”Икономика и счетоводство в транспорта”;

5. Докторант Цветелина Цветкова за разработка на тема „Структура на системата на обществения градски транспорт на територията на столична община”.

На отличените желаем още по-големи творчески успехи в изследователските им начинания.

Снимки