НАГРАДИ НА РЕКТОРА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВТУ

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

В навечерието на Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост, в рамките на тържеството по случай дипломирането на Випуск 2018 ОКС „Магистър“, бяха обявени наградите на ректора за преподаватели на ВТУ „Тодор Каблешков”. Тази година за своята отлична преподавателска дейност бяха отличени:
.
С почетен знак на ВТУ като заслужил преподавател бе награден инж. Панто Пантев, дългогодишен преподавател в катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”.
.
За „Преподавател на ВТУ“ бяха отличени доц. д-р инж. Елисавета Ташева от катедра „Машинни елементи, Материалознание и Химия“, доц. д-р Драго Михалев от катедра ”Математика и информатика” и доц. д-р инж. Веселин Стоянов от катедра „Транспортна техника”.
.
За „Млад преподавател на ВТУ“ бяха наградени гл. ас. д-р. инж. Виолина Вельова от катедра „ТОУТ“, гл. ас. д-р инж. Невена Бабунска – Иванова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения и инж. Любомир Секулов от катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“.
.
С почетен знак на ВТУ и грамота за заслуги бе удостоена доц. д-р инж., маг. биол.. Миряна Евтимова от катедра „Транспортна техника“. Тя бе наградена за заслуги за повишаване качеството на образователния процес във ВТУ „Тодор Каблешков“, принос в материално-техническото усъвършенстване на учебните лаборатории на катедра „Транспортна техника“ и активно участие в организацията и провеждането на изложение „Транстренд – иновации, бизнес и образование в транспорта“.

Снимки