ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image

На 02 юни 2020 г. в зала”Тодор Каблешков” на ВТУ, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на гл.ас. д-р инж. Мартин Златков от катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”. Той получи дипломата си лично от заместник ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки