ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image

На 6 юли 2021 г. в зала ”Тодор Каблешков” на ВТУ, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта””, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на ас. Людмил Попов от катедра “Математика и информатика”. Той получи дипломата си от ректора проф. Даниела Тодорова и бе поздравен за успеха си от декана на факултета проф. Георги Павлов и научния си ръководител проф. Васил Димитров.

Честито!

Снимки