Връчване на дипломи за хабилитация

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 30 ноември и 1 декември 2016 година официално бяха връчени дипломи за хабилитация „Доцент на ВТУ „Тодор Каблешков” и „Професор на ВТУ „Тодор Каблешков” на:
– Доц. д-р инж. Славчо Божков – преподавател в катедра „Транспортна техника”. Той изнесе публична лекция на тема „Приложение и анализ на сигналите от автомобилните сензори за диагностика и контрол на техническото състояние на автомобилите”.

– Доц. д-р инж. Мая Стоянова – преподавател в катедра „Транспортна техника”. Тя изнесе публична лекция на тема „Индустриална разработка на иновативна фасадна технология за нулево-енергийна сграда.”

– Доц. д-р инж. Борис Петков – заместник-ръководител на катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи”. Той   изнесе публична лекция на  тема „Машини и технологии за поддържане на високоскоростни железни пътища”.

– Проф. дн инж. Светослав Николов – преподавател в катедра „Механика”. Той изнесе публична лекция на тема „Съвременни тенденции в развитието на молекулярната биомеханика”.

Дипломите им бяха връчени лично от ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Биографична справка за творческия и професионален път на учените представи проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност.Todorova, PhD.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки