Връчване на диплома за образователната и научна степен „доктор”

На заседание на Факултетния съвет на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” официално беше връчена диплома за образователната и научна степен „доктор” на ас. д-р инж. Явор Исаев – преподавател в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”. Дипломата си той получи лично от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев, който представи пред присъстващите неговия професионален и творчески път. На заседанието присъстваха още деканът на факултета проф. д-р инж. Иван Миленов, ръководителят на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта” проф. д-р инж. Георги Павлов, колеги на ас. д-р инж. Явор Исаев, студенти и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки