Връчване на диплома за научна степен

На заседание на Академичния съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“ официално беше връчена диплома за научната степен „доктор на науките“ на доц. дн Мариан Мутафчиев – преподавател в катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“. Дипломата си той получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Биографична справка за творческия път на нашия учен беше представена от заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки