ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 14 септември 2021 г. в зала ”Тодор Каблешков” на ВТУ, на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на д-р инж. Емил Михайлов. Той получи дипломата си от зам.ректора по НИМД проф. Красимир Кръстанов.

Ректорът на ВТУ проф. Даниела Тодорова връчи на инж. Михайлов грамота за участието му в екип от специалисти, регистрирал ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ  “Инерциална и навигационна измервателна система за оценяване състоянието на железопътна мрежа”.

Честито!

Снимки