Годишно събитие на Националния Доверителен Екофонд

  • image
  • image
  • image
  • image

На 3 юни 2019г. в гр. София се проведе традиционното годишно събитие на Националния Доверителен Екофонд. Част от програмата на събитието бе семинар на тема “Електромобилност и екоефективност”, чиято цел бе да се дискутират актуални въпроси, свързани с насърчаване на използването на електрически превозни средства.

Представители на Висшето транспортно училище бяха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. дтн Петър Колев, проф. д-р Иван Миленов, ръководител катедра “ЕЕТ”, проф. д-р Симеон Ананиев и д-р инж. Веселин Грозданов. Колегите изнесоха доклад на тема “Електромобилност – предизвикателството на 21ви век”.

Проф. Тодорова проведе разговор с г-жа Ирена Пенчева, вр.и.д. директор на Националния Доверителен Екофонд, на който бяха обсъдени възможностите за бъдещо участие на ВТУ в проектните инициативи на фонда в областта на екоефективност и електромобилност. Нашето училище вече има установено успешно сътрудничество с фонда, резултат от което са извършените ремонтни дейности за повишаване енергийната ефективност на двете студентски общежития в кампуса на ВТУ.

Снимки