Процедура за предварителна селекция по програма ЕРАЗЪМ+

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ
Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование
Програма „Еразъм+”

Erasmus+

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ

НА

ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“

 обявява

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НА

СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ

от ВТУ „Т. Каблешков”

кандидати за реализиране на мобилност по програма „Еразъм+“

за академичната 2020-2021 година

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 29.05.2020 г. в „Деловодство” или на е-мейл: erasmus@vtu.bg. Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Факултетните или Институционален координатори на програма Еразъм+.