Обява за свикване на Общо събрание на ВТУ “Тодор Каблешков” на 18.01.2021 г. от 10.00 ч. в зала “Юбилейна”

Снимки