Прием на документи за ОКС “магистър”

Започна приемът на документи за ОКС “магистър” по специалности: Електромобили /за неспециалисти/ и Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения.
Документи се подават до 31.01.2019 г. в Ректората, стаи 38 и 43.