Прием на документи за ОКС “магистър” за летен семестър на учебната 2020-2021 г.

Продължава приемът на документи за ОКС “магистър” от летен семестър за следните специалности:

  • Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност
  • Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения
  • Електромобили

Документи се подават от 11.01.2021г. до  29.01.2021г. в Ректората, стаи 38 и 43. Срок за записване от 03.02.2021 – 05.02.2021 г.