Академичен пърформанс “Железниците в дискурса на новото време”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В катедра „Транспортно строителство и съоръжения” се проведе традиционният студентски пърформанс с насоченост към железопътното строителство, който се организира от ръководителя на катедрата проф.д-р Майя Иванова. Представените теми на докладите бяха актуални и съобразени с практическата насоченост на железницата в България и в чужбина. Студентите получиха сертификати за участието си в академичния пърформанс, което показва тяхната висока стойност. На събитието присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и заместник- ректорът по научноизследователската и международна дейност дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, които изказаха своите най-добри впечатления и препоръки към студентите да продължават със същата самоувереност и инициативност в своя академичен път.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки