Връчване на диплом за хабилитация

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 25 октомври 2016 г. официално беше връчен диплом за хабилитация „Професор на ВТУ „Тодор Каблешков” на проф. дн Галина Замфирова – зам.-ръководител на катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”. Дипломът й беше връчен лично от ректора дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи пред присъстващите преподаватели, студенти и гости творческата биография на проф. Замфирова. Проф. Замфирова изнесе публична лекция на тема „Полимерите в моя живот”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки