Посещение на делегация на ВТУ „Тодор Каблешков” в Университета в Жилина, Република Словакия

Делегация на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, съставена от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректора по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, осъществиха делово посещение в Университета в гр. Жилина, Република Словакия. Ползотворното сътрудничество в областите на учебната и научноизследователската дейност между двата университета съществува и се развива успешно вече дълги години, плод на което са редица взаимополезни инициативи и събития. Нашите представители се срещнаха и проведоха конструктивни разговори с ректора – Dr. h.c. Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD, с декана – Prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD,  с prof. Ladislav Simak и  проректора doc. Jozef Ristvej.

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев взеха участие в ежегодно провеждащата се, тази година 22 по ред, международна научна конференция „ Решения на кризисни ситуации в специфична среда”. В своето приветствие към участниците ректорът на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подчерта:” Съвместната работа на учените в рамките на форума, несъмнено, ще даде нов мощен импулс за обединение на усилията  за приемането на ефективни управленчески решения, които ще окажат съществено влияние  върху обществения живот в кризисни ситуации». Тя благодари на организаторите на конференцията за любезната покана и пожела на форума успешна работа. В работната програма на форума проф. Тодорова представи доклад, свързан с тематиката на събитието.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки