Обучението във ВТУ "Тодор Каблешков" продължава в електронна среда. :: :: Стартира процедурата по ранно кандидатстване за записване на студенти във ВТУ "Т. Каблешков" за учебната 2021-2022 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО