XXIII-та Международна научна конференция
„ТРАНСПОРТ 2017”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 12 октомври 2017 г. в зала „Юбилейна“ на ВТУ „Тодор Каблешков“ тържественото бе открита XXIII-та Международна научна конференция „Транспорт 2017”. На официалното откриване присъстваха много гости от партньорски университети и организации в страната и чужбина. Поздравителни слова изказаха проф. Зоран Бундало – Ректор на Висша железничарска школа Белград, Сърбия, доц. проф. Зденек Дворак от Жилинския университет в Словакия, доц. д-р Станислав Филип – Ректор на Университета по икономика, мениджмънт и публичната администрация в Братислава, Словакия, проф. Миле Савкович – декан в Университета в Кралево, Сърбия, проф. Чекеревац от Университет „Никола Тесла“ в Белград, Сърбия, проф. Людмила Пригода от Майкопски Държавен технологичен университет, Руска Федерация, проф. Зенон Войтанис от Европейската асоциация по сигурност, Полша, г-н Петър Мутафчиев, Доктор хонорис кауза на ВТУ „Т.Каблешков“. Гл.ас. д-р Сияна Люцканова от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“, гр. Варна прочете поздравителен адрес от името на флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров, Началник на училището. След официалното откриване пленарни доклади изнесоха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, както и представители на партньорски организации от страната и чужбина.

Конференцията тази година бе част от събитията по повод значимия юбилей на ВТУ „Т. Каблешков“ – 95 години от неговото създаване. На авторитетния научен форум присъстваха над 150 изтъкнати учени и изследователи от 10 държави, които представиха своите творчески постижения и обмениха ценен професионален опит. Доклади бяха представени в 14 научни направления, като участниците бяха разпределени в 9 различни секции. Всички материали от конференцията са публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, което е със 13-годишна история и е реферирано и индексирано в пет световноизвестни бази данни с научна информация.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки