ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНА

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 29.05.2019г. бяха чествани петнадесет години от създаване направление „Материалознание и технология на материалите“ на нашето списание „Механика, транспорт и комуникации“. Главният редактор на списанието и зам. ректор по научната и международна дейност проф. дтн инж. мат. Петър Колев откри празничното събитие, организирано с помощта на проф. дн инж. Николай Тончев. На тържеството присъстваха много гости и учени в областта на материалознанието от Технически университет София и Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Русенски университет „А. Кънчев”, Институт по металознание на БАН и др. Специална юбилейна брошура на списанието беше посветена на чл. кор. Любомир Калев. Слово по повод събитието изнесе Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова.

Първото отличие беше връчено за цялостен принос в областта на висше техническо образование на чл.-кор. Димитър Бучков. Ректорът на ВТУ присъди плакет и на д-р инж. Марин Белоев за цялостна приложна дейност в областта на заваряването (монтажа и контрола) и по случай неговата осемдесетгодишнина.

На г-жа Емилия Калева и д-р Кирил Калев бяха връчени плакети и книгата Просвещение сега. Професорите проф. Виктор Анчев, Венцеслав Тошков, Стоян Стоянов и Христо Христов получиха плакети и юбилейна брошура спомогнали за развитието на академичния състав на Училището.

На ръководителите катедра свързани с направлението „Материалознание и технология на материалите“, проф. Александър Желев, проф. Йордан Генов, доц. Валентин Камбуров, доц. Георги Бахаров.  доц. Николай Кемилев, доц. Иванка Савова, проф. Иван Коларов, проф. Димитър Ставрев им бяха връчени плакети и юбилейни брошури.
Плакети и юбилейни брошури също получиха и добрите ученици на проф. Калев – доц. Васил Димитров, проф. Жулиета Калейчева, проф. Мара Кандева  и проф. Милко Йорданов и доц. Рангел Рангелов.

В рамките на събитието на всички гости беше представена новата лаборатория по „Металознание и технология на материалите” на името на чл. кор. Любомир Калев.

По този начин честването на годишнината на списанието се превърна в истински празник на катедрата, гилдията и училището.

Снимки