Курс за докторанти на ВТУ по разработване на дисертация

Уважаеми докторанти,

Заповядайте на

Курс за докторанти на ВТУ «Тодор Каблешков» на тема: „Дисертация, оформяне и защита. Академично писане. Изследователски процедури“ 

Курсът ще се проведе на 11 септември 2021 г. (присъствено) и 12 септември 2021 г. (дистанционно) .

Обучението ще се провежда по 8 лекционни часа на ден от 10:00 часа в Аулата на ВТУ „Тодор Каблешков“ и съответно дистанционно

Лектор на курса: проф. дтн инж. Георги Тасев

За повече информация:

Отдел «НИМД» към ВТУ «Тодор Каблешков» : тел. 02 9709 384; е-mail: science@vtu.bg