Ученици от Детска лидерска академия посетиха ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 11 януари 2019г. на посещение във ВТУ „Т. Каблешков“ бяха ученици от девети клас на Технологичното училище “Електронни системи”, Националната природоматематическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов” и Професионалната гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд”.  Те са участници в инициативата „Детска лидерска академия“, чиято цел е да  бъдат открити естествените лидери сред децата и да им бъде помогнато да формират качества и умения, за да реализират лидерския си потенциал.

Учениците разгледаха част от материалната база на училището и посетиха лабораторията за Електромобили към катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”, както и  Симулатора за обучение на локомотивни машинисти.

Ректорът на ВТУ «Т. Каблешков» проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова се срещна с младите хора и проведе с тях беседа на тема «Вземане на управленски решения». Учениците взеха активно участие в дискусията и показаха, че наистина притежават качества на бъдещи лидери.

Снимки