Участие на Ректорското ръководство на Патронния празник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

  • image
  • image
  • image

Ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев присъстваха на празника по случай честването на 137 години от основаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 9 януари 2018 г. в град Варна. Те поздравиха гостите на тържеството от името на академичната общност на нашето училище, поднесоха цветя пред паметника на патрона Никола Вапцаров и връчиха на Началника на ВВМУ флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров празничен плакет, изобразяващ Азбуката Кирилица.
В рамките на празничния ден проф. Даниела Тодорова участва и в откриването на нов кабинет по Киберсигурност към катедра „Информационни технологии“, в който ще се провеждат практическите занятия на новооткритата магистърска програма по киберсигурност.

Снимки