Участие на наш преподавател в конференция „China-CEEC Think-Tanks“

  • image
  • image
  • image
  • image

Проф. дн Антоанета Кирова, Функционален декан – чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, участва на провелата се на 29 юни 2018 г. в София международна Китайско – Източноевропейска конференция „China-CEEC Think-Tanks – Разширяване на платформата за сътрудничество 16 + 1 – перспективи за развитие“. Събитието се организира от Министерството на Външните работи на Р. България и мрежата за интелектуално сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа China-CEEC Think Tanks Network. Съорганизатори са Дипломатическият институт по външни работи на Р България, Инститът по Европейски науки към Китайската академия за социални науки и Китайският Център за съвременни световни изследвания на Международния отдел на Централния комитет на ККП.

Участието на страната ни в Инициативата „16+1“ дава възможност за осъществяване на съвместни проекти за изграждане на железопътни линии, магистрали, пристанища, контейнерни терминали, включително и по линия на инициативата „Един пояс, един път”.
.

От името на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. Кирова представи пред участниците в трети дискусионен панел „People-to-people dimensions of 16+1 Cooperation platform“ презентация на тема „Българо-китайското сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания“, по примера на успешното сътрудничество в областта на професионалното обучение и научно-изследователската дейност между ВТУ „Т. Каблешков“ и Технологичния Университет в гр. Нингбо, Китай.

Снимки