Участие на наши преподаватели на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ – 2019”

  • image

На 27.11.2019г. в гр. София се проведе “Железопътен форум 2019” на тема “Приоритети на европейското развитие на българските железници, ново качество на железопътната услуга – конкурентоспособност, сигурност, безопасност и екология“ , организиран от НТС по Транспорта, Министерство на транспорта, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура.

ВТУ “Тодор Каблешков” бе представлявано от проф. Симеон Ананиев, доц. Валентина Станева, доц. Мирена Тодорова и проф. Иван Миленов, който поздрави участниците във форума от името на академичното ръководство на училището. Нашите колеги осъществиха ползотворен контакт с инж. Кшищоф Владислав Пшилуцки от Полската Aгенция за инвестиции и търговия, който прояви интерес към дейността на ВТУ и изяви желание да бъдат обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между нашите две институции.