Участие на докторанти от катедра “ТСС” на международна конференция

  • image
  • image

На 28.10.2016 г. в град Враца се проведе конференция на тема: „Тунели – строителство, технологии и безопасност“ с международно участие. Форумът се организира от Национално сдружение „Общество на инженерите по железен път“ и със съдействието на Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV).
Докторантът инж. Тошко Русенов представи на аудиторията доклад на тема: „Високоскоростни железопътни линии върху монолитна основа“, с който разгледа и обобщи информацията за основните типове безбаластови конструкции.
Докторантът инж. Владимир Жеков запозна присъстващите с „Тунел №2 между Елин Пелин и Вакарел – 6700 м. – предизвикателства“, железопътна отсечка по направление София – Пловдив, което е част от европейски коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. И двамата докторанти са с научен ръководител проф. д-р инж. Майа Иванова, ръководител на катедра “Транспортно строителство и съоръжения”(ТСС).
На конференцията се представиха и обсъдиха изпълнени и бъдещи тунелни железопътни проекти от българския и международния опит. Събитието събра представители на железопътните фирми за проектиране и строителство, преподаватели и докторанти, които отчетоха огромната полза от проведения форум.На 28.10.2016 г. в град Враца се проведе конференция на тема: „Тунели – строителство, технологии и безопасност“ с международно участие. Форумът се организира от Национално сдружение „Общество на инженерите по железен път“ и със съдействието на Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV).
Докторантът инж. Тошко Русенов представи на аудиторията доклад на тема: „Високоскоростни железопътни линии върху монолитна основа“, с който разгледа и обобщи информацията за основните типове безбаластови конструкции.
Докторантът инж. Владимир Жеков запозна присъстващите с „Тунел №2 между Елин Пелин и Вакарел – 6700 м. – предизвикателства“, железопътна отсечка по направление София – Пловдив, което е част от европейски коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“.
На конференцията се представиха и обсъдиха изпълнени и бъдещи тунелни железопътни проекти от българския и международния опит. Събитието събра представители на железопътните фирми за проектиране и строителство, преподаватели и докторанти, които отчетоха огромната полза от проведения форум.

Снимки