Участие в тържествено честване

Ректорът на ВТУ “Тодор Каблешков” Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев взе активно участие в тържественото отбелязване на 80-годишнината от създаването на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Проф. Колев прочете поздравителен адрес и отправи пожелания към всички членове на академичната общност на Стопанската академия за успешна и ползотволна по-нататъшна дейност. Ректорът проф. Петър Колев присъства и на състоялия се в Свищов Съвет на ректорите. На него бяха обсъждани важни въпроси, свързани с финансирането на висшите училища в България.