Участие в международна конференция

  • image
  • image
  • image
  • image

От 7 до 9 октомври 2016 г в Агиа Триада, Солун, Република Гърция, се проведе ДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕТО „THE POWER OF KNOWLEDGE” ( СИЛАТА НА ЗНАНИЕТО ), Организирана от ИНСТИТУТА ЗАДЖМЪНТ НА ЗНАНИЕТО ( IKM ) – гр. Скопие, Р. Македония (Institute of knowledge management, Skopje Macedonia). В конференцията участва доц. д-р Валентина Станева от катедра “ИСТ”. Тя поднесе поздравителен адрес до участниците в конференцията от името на академичната общност и ректора на ВТУ “Т. Каблешков” – проф. Петър Колев.
Докладът на доц. Валентина Станева породи дискусии и интерес сред участниците, тъй като е посветен на новите счетоводни практики в контекста на действащата в момента нормативна уредба.

Снимки