УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

  • image

На 6 февруари 2019г. се проведе кръгла маса, организирана от „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ), на която бяха дискутирани актуални въпроси относно сътрудничеството между бизнеса и университетите. На срещата присъстваха ръководители на много образователни институции, с които НКИЗ има сключени договори за сътрудничество, както и представители на фирмите, които работят в индустриалните зони на националната компания.

От страна на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ на събитието присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев. Те представиха пред аудиторията научно-техническата и образователна дейност на нашето училище и разясниха спецификите на тясно профилираните бакалавърски и магистърски програми, много от които се предлагат единствено от ВТУ. Двамата участваха активно в последвалата дискусия между колегите им от другите университети и представителите на бизнеса.