Участие в европейската седмица по безопасност и здраве при работа

  • image
  • image
  • image

На 26 октомври 2016 г. в хотел „Балкан“, гр. София се проведе Национална конференция „ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ“ във връзка с Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

В конференцията участва гл. ас. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра “Транспортна техника” с доклад на тема „Ролята на обучението на специалисти за сухопътен транспорт за осигуряване на безопасност и здраве през целия трудов живот“.

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016 – 2017 г., организирана от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.

Докладът на гл.ас. д-р инж. Миряна Евтимова породи голям интерес сред участниците, особено с новите предизвикателства пред зелената икономика.

За осигуряване на балансиран труд и остаряване в добро здраве и предотвратяване на проблеми със здравето през целия трудов живот при изграждане на нисковъглеродна  и ресурсно-ефективна икономика е необходимо изграждане на компетентности чрез интердисциплинарен подход в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието (висше образование, научни изследвания и иновации).

Снимки