Патронен празник на ВТУ „Тодор Каблешков”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 12 януари 2018г. академичната общност на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” отбеляза тържествено своя Патронен празник – 167 години от рождението на Тодор Каблешков – апостолът на Априлското въстание, легендарният революционер и светла личност  в пантеона на безсмъртните български герои.

Тържественото честване беше придружено от маршовете на оркестъра на Националната гвардейска част. Под звуците на тяхната музика бе посрещнато знамето на университета и бяха положени венци. Венци бяха положени и пред паметника му в Борисовата градина.

На тържеството присъстваха дългогодишни партньори на университета- представители на транспортни фирми и организации, ректори на университети, бивши випускници, които успешно се реализират професионално и издигат авторитета на ВТУ „Тодор Каблешков”. Към присъстващите се обърнаха с приветствия проф. д-р Стоян Братоев – изпълнителен директор на Метрополитен София и Доктор хонорис кауза на ВТУ „Тодор Каблешков“, флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров – началник на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и Доктор хонорис кауза на ВТУ „ Тодор Каблешков“, проф. дтн Георги Михов – ректор на Техническия университет – София, доц. д-р Николай Цонков – депутат от Комисията по образование към 44 Народно събрание, майор о.р. Иван Омайски – Председател на клуба на Офицерите от запаса и резерва от ВМТ и ВТУ „Тодор Каблешков“, полк. о.з. Кирил Парапанов – поздрави от името на Централен съвет на Съюза на офицерите от запаса и резерва.

По време на тържеството бяха наградени екипите, работили по програмната акредитация на професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и  „Общо инженерство“, чиито процедури по акредитация бяха успешно приключени през изминалата година.

Като заключение на официалната част на тържеството ректорът на ВТУ “Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за сътрудничество между двете институции. Този акт бе доказателство за успешното сътрудничество на нашето училище с партньорски организации от родната индустрия, с цел взаимно подпомагане в подготовката на кадри, повишаване на професионалната квалификация на випускниците, както и сътрудничество при осъществяване на национални и международни проекти между образованието, научните изследвания и бизнеса.

Поздрав към гостите по случай патронния празник бе художествена програма, представена от възпитаници на Синдикалния културен дом на транспортните работници.

След края на тържеството в зала «Юбилейна» пред паметника на Тодор Каблешков в кампуса бяха положени венци и цветя от името на академичния и административен състав на ВТУ «Т. Каблешков», ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, клуба на Офицерите от запаса и резерва от ВМТ и ДП „ТСВ“.

В рамките на празничния ден бяха открити 4 обновени аудитории в първи учебен корпус. Закупуването на дигиталната техника на учебните зали е финансирано по проекти, разработени от членове на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“.

Снимки