Телевизионно участие на Ректора проф. Даниела Тодорова

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 20.11. 2020г. ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова бе специален участник в предаваната по Българската национална телевизия онлайн дискусия, посветена на третия стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Свързана България“. Участниците обсъдиха теми за транспортната свързаност и обучението и подготовката на специалисти за изпълнението на политиката за тази свързаност.

Вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на транспорта, информационните технологии Росен Желязков и проф. Тодорова проведоха публичен разговор за най-устойчивите и далновидни решения в сферата на свързаността. 

Снимки