Учебна евакуация

  • image
  • image

Днес, 27.10.2016 г. от 14. 30 ч. се проведе  учебна  евакуация с живущите в сградите на Общежитие 1 и Общежитие 2  студенти и докторанти.  Учебната евакуация се осъществи от служители на „Стопанско направление и охрана“ и със съдействието на служители  и инструктори  от 5 Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – София.

Направени бяха разяснения как да се ползват изходите на сградите при евакуация, ползването на наличните хидранти и  кофпомпи , както се и направиха демонстрации за ползването им с участието на студенти.

Снимки