Държавни изпити по специалности

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Дати за поправителен Държавен изпит за студенти от: