Студентски семинар

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 06.12.2016 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе Студентски научен семинар на тема “ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘ 2016”,  организиран от катедра „ТОУТ“, факултет „ТМ“. Събитието беше открито от ръководител-катедра и председател на научния комитет проф. д-р инж. Кирил Карагьозов и бе ръководено от председателя на организационния комитет доц. д-р инж. Мирена Тодорова. На събитието присъства заместник- ректорът по НИМД на ВТУ „Тодор Каблешков“ – проф. д-р Даниела Тодорова, която поднесе приветствие към участниците в научния семинар и ги поздрави във връзка с предстоящия студентски празник. От името на ръководството изказа подкрепа към студентите за участието им в научноизследователски инициативи като семинара на катедра „ТОУТ“ и ги запозна с възможността най-добрите доклади да се отпечатат в младежкото печатно издание  на ВТУ „Тодор Каблешков” – “Млад форум”.

На студентския семинар присъстваха студенти от различни специалности, членовете на научния и организационен комитет, сред които деканът на факултет „ТМ“- проф. д-р инж. Т. Качаунов и преподаватели. Бяха изнесени следните доклади от студентите:

 

 • „Public transport in Lithuania”, Dominykas Polekauskas and Rokas Andrulaitis, Lithuania;
 • „Осигуряване на транспортните потребности в град Враца”, Виолина Василева, “ИМ”, гр. 1331;
 • „ЖП линията между Бургас и Поморие – минало, настояще и бъдеще”, Емил Кънчев и
  Петя Петрова, „ТУТ”, гр.1231;
 • „Проучване на съвременното състояние и оценка на дейността на морския транспорт в България”, Мирела Михайлова и Симона Данкова, “ТМЛ”, гр.2311 и Натали Михайлова, „ИТ”, гр.1931;
 • „Проучване на съвременното състояние и анализ на превоза на пътници във въздушния транспорт в България”, Миглена Димитрова и Диана Крумова “ТМЛ” ”, гр.2311;
 • „Характерни откази и ремонтна дейност на транспортната фирма”, Живко Дянков и Румен Тотев , УП, гр.2УП11р;
 • „Примери за интелегентни системи в транспорта”, Ваня Стефанова и Елена Софрониева, ТУТ, гр.2722.

 

Студентите направиха представяне на разработките си, като след това отговориха на въпросите на публиката и присъстващите преподаватели. Заместник- ректорът по НИМД на ВТУ „Тодор Каблешков“ – проф. д-р Даниела Тодорова (избрана на 12.12.2016 г. от Общото събрание за Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”), връчи на всички участници с доклади в Студентския научен семинар Сертификати за участие.

Снимки