Студентски научен семинар „Транспортни технологии и мениджмънт в логистиката ‘2018“

  • image
  • image
  • image
  • image

На 04.12.2018 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе годишният студентски научен семинар „Транспортни технологии и мениджмънт в логистиката ‘2018“, организиран от катедра „ТОУТ“,   факултет „Транспортен мениджмънт“.

Събитието беше открито от ръководителя на катедрата и председател на научния комитет проф. д-р инж. Кирил Карагьозов и бе ръководено от председателя на организационния комитет доц. д-р инж. Мирена Тодорова. На събитието присъстваха  ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р. инж.-икон. Даниела Тодорова и зам. ректорът по НИМД – проф. дтн. инж.-мат. Петър Колев. Проф. Тодорова поднесе приветствие към участниците в научния форум и от името на ръководството изказа подкрепа към инициативата на студентите да стартират участието си в научно-изследователски инициативи като форума на катедра „ТОУТ“.

Участници в семинара бяха студентите:

  • Rafal Gasior – „Еразъм“ студент от Полша;
  • Джемиле Ахмедова Гюреева – “ТМЛ“, ОКС „Магистър“, I курс;
  • Елена Христова – „ТУТ”, ОКС „Бакалавър“, 3 курс;
  • Кристина Гоцевска – „ИМ“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс;
  • Жеко Йорданов Йорданов – „УП” магистър, II курс;
  • Marius Ewert – „Еразъм“ студент от Германия.

Представените презентации на научни разработки бяха от различни области на транспорта като: инициатива на три морета – Балтийско, Адриатическо и Черно море; диагонално пресичане – възможност за оптимизиране на пешеходното движение в регулирани кръстовища; транспортът в република Македония; комбиниран транспорт; възникване, същност и развитие на частната охранителна дейност; теория, свързана с антиконсуматорството в съвременното общество (влияние на транспорта и производството върху екологията).

Всеки от студентите направи представяне на разработката си, като след това отговори на въпросите на публиката и присъстващите преподаватели. Доц. д-р инж. Мирена Тодорова връчи на всички участници в Студентския научен форум сертификати за участие.

На студентския семинар присъстваха студенти от различни специалности, председателят на Студентски съвет на ВТУ „Т. Каблешков”- Максим Ротаев, членовете на научния комитет, сред които деканът на факултет „ТМ“ проф. д-р инж. Т. Размов, членовете на организационния комитет и преподаватели.

 

Снимки