Студентска Научна Сесия в ТУ-Варна

Студентският съвет към Технически Университет – Варна кани заинтересовани студенти от всички университети в страната да участват в Студентска Научна Сесия 2020, която ще се проведе на 02 април 2020г.

Крайният срок за регистрация на участниците е 23.03.2020 г. (понеделник) 23:59ч.

Таксата правоучастие в СНС 2020г. за студенти и докторанти от други университети е в размер на:

Самостоятелен автор, заплаща сумата от 20лв.

Автор + съавтор, заплащат общата сума от 30лв.

Автор + двама съавтори, заплащат общата сума от 40лв.

Таксата правоучастие се заплаща на следната банкова сметка:

“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” – АД Клон Варна

IBAN:    BG02IABG74793100482100

SWIFT/BIC код:   IABGBGSF

Като основание за превода на сумата се посочва:“Такса правоучастие за СНС 2020”; Наименование на доклада за участие.

Всички участници в Студентска Научна Сесия 2020 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. Таксата правоучастие не включва настаняване.

Допълнителна информация за регламента, сроковете за регистрация и провеждането на Сесията, както и научните направления, може да намерите на следния адрес: http://sc.tu-varna.bg/

При проблеми или допълнителни въпроси:

Даниела Атанасова – +359 89 783 4632

Веселин Сардовски – +359 89 970 0933