Стипендии на фондация „Еврика“

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в единадесет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на

акад. Благовест Сендов;

4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името

на акад. Дончо Костов;

8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията

и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на

името на акад. Ангел Балевски;

10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година. Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция) ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“ /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2023 г. до 15. 10. 2023 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/ https://www.evrika.org/?p=4250