Стипендии за зимен семестър на учебната 22/23

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г.

Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 19.09.2022 г. до 07.10.2022 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 47

>>Вижте пълния текст на съобщението….

От тук може да изтеглите МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия

Документите могат да се подават и по електронен път на email: vtu@vtu.bg
Забележка: Подадени по електронен път молби-декларации, към които не са приложени необходимите документи  не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии.