Статия за ВТУ “Тодор Каблешков” във вестник “Аз Буки”, бр. 12, от 23. 03. 2017 г.

Снимки