Срок за плащане на семестриални такси

Уважаеми студенти,  

Срокът за заплащане на семестриалните такси за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. е до 07.10.2022г. /петък/.   

Семестриалната таксата  може да се внесе: 

  • в касата на ВТУ “Тодор Каблешков”- в брой или чрез POS – терминал; 
  • по банков път :

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD 

След този срок на неплатилите студенти ще бъдат приложени съответните административни мерки.