СРЕЩА С НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД

  • image

На 8 февруари 2019г. академичното ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ посети централата на Холдинг БДЖ ЕАД. Ректорът и двамата зам.-ректори, придружени от проф. инж. Симеон Ананиев, се срещнаха с инж. Никола Василев – Изпълнителен директор на Холдинга и с г-н Светломир Николов, заместник-председател на Съвета на директорите на БДЖ ЕАД.

На срещата бяха дискутирани възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете институции и провеждането на специализирани курсове към Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение към ВТУ „Т. Каблешков“.