Среща на студенти от ВТУ с БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД

  • image

Съгласно договор за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД бе проведена работна среща между представители на компанията и студенти от трети и четвърти курс, редовно и задочно обучение от специалност „Железопътна техника“. От страна на БДЖ „Пътнически превози“ присъстваха инж. Бойко Стоилов – директор на дирекция „Подвижен железопътен състав“ и Десислава Стоянова – директор на дирекция „Човешки ресурси“. Ръководител на студентите от ВТУ бе инж.
Людмил Паскалев.
Нашите студенти се запознаха с дейността на дружеството и проявиха голям интерес към обсъжданите предложения за стаж и работа. Ръководството на компанията потвърди желанието и готовността си да приема дипломантите от специалност „Железопътна техника“ на постоянна работа в системата на железниците като изпълнителски и ръководни кадри, като за целта се ангажира да осигури преференции при обучението им и след постъпване на работа.
Всеки желаещ да се възползва от предоставената възможност за професионална реализация в БДЖ „Пътнически превози“ следва да представи мотивационно писмо до ръководството.

Снимки