Среща на ръководството с представители на НПСС

  • image
  • image
  • image

На 24 януари 2017 година академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков” – ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, се срещнаха с представители на Националното представителство на студентските съвети в България по тяхна инициатива. От страна на НПСС, ръководител на групата беше председателката Яна Вангелова. Студентският съвет на транспортния университет участва в срещата със свои членове, начело с председателя на СС Делчо Генев.

По време на разговорите бяха обсъдени важни въпроси, свързани с проблеми от учебен и битов характер, отнасящи се до студентското ежедневие. Засегнат беше и въпросът за финансирането на определени дейности, както и бъдещите ползотворни отношения между ВТУ „Тодор Каблешков” и НПСС.

Снимки