СРЕЩА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ – 19.02.2019г.


На 19.02.2019г. от 10.30 часа в Конферентната зала ВТУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ, организирана от Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“, в ролята му на образователна институция с водещо значение в подготовката на кадри за железопътния транспорт в  страната. На срещата са поканени за участие всички компании, лицензирани да извършват пътнически и товарни железопътни превози на територията на България.