Споразумение за сътрудничество с университет „Гоце Делчев”, Р. Македония

  • image
  • image

На 11.09.2017 г. делегация на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, състояща се от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректора по научноизследователската и международна дейност дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и доц. д-р Емилия Вайсилова, осъществи делово посещение в Университет „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Република Македония. В рамките на посещението бяха проведени конструктивни разговори с ректора на университета проф. д-р Блажо Боев и други представители на академичното ръководство. В тържествена обстановка бе сключено споразумение за сътрудничество между двата университета. След акта на подписване проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова даде интервю пред журналисти от местната телевизия.

Снимки