Спечелен проект към ФНИ по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“

ВТУ „Тодор Каблешков” спечели проект с пълен размер на допустимото финансиране към Фонд „Научни изследвания“ по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ за издаване на списание „Механика, транспорт, комуникации” и „Млад форум“.

Списание „Механика Транспорт Комуникации” има осемнадесет годишна история и се издава в книжен и в електронен формат. Списанието е издание на ВТУ „Тодор Каблешков” и има  ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online).

Ръководители на проекта са проф. дтн Петър Колев – главен редактор и проф. д-р Даниела Тодорова – зам. гл. редактор.