Работна среща с „HONDA“

  • image

На 26 юни 2018 г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с представители на официалния вносител на HONDA за България. Това бяха Лъчезар Буюклийски – Мениджър продажби мотоциклети, Десислава Бацанова – Мениджър маркетинг и реклама и Виолета Хаджиева – Специалист маркетинг и реклама. От страна на училището на срещата присъства и доц. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра „Транспортна техника“.

На срещата бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество в посока професионалното обучение и развитие на студентите от специалности „Автомобилна техника“, „Транспортна техника“ и други транспортни специалности. Компанията се ангажира да организира за студентите тематични презентации, както и да приема наши студенти на практически обучения и стажове. При възможност, на университета ще бъдат предоставяни разрези на двигатели, скоростни кутии и други агрегати, които да бъдат използвани в образователния процес.

С цел разширяване партньорството по отношение на теоретичното обучение и практическата подготовка на обучаемите, предстои подписването на договор за сътрудничество между двете институции.