РАБОТНА СРЕЩА С НОДИС

  • image

На 11 септември 2018г. се проведе работна среща между академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ и инж. Томислав Иванчев, ръководител професионално обучение в НОДИС – национална организация за професионално обучение в транспорта.
.

НОДИС е създадена по инициатива на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт – БАСАТ, която обединява и защитава интересите на транспортни предприятия с общ брой на подвижния състав, надхвърлящ 2500 превозни средства и персонал, надвишаващ 6000 служители. Основната задача на НОДИС е да развива и да прилага нови учебни програми, в рамките на европейското транспортно законодателство, които да гарантират нивото на професионална подготовка на кадрите от автомобилния транспорт.
.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции с цел повишаване качеството на професионалното обучение на студентите във ВТУ. Като заявка за бъдеща успешна съвместна дейност, г-н Иванчев дари на училището комплект книги – справочници и учебни помагала, свързани с обучението в сферата на автомобилния транспорт. Някои от представените в изданията теми са: автобусни превози, превоз на опасни товари по шосе, автомобилни превози на товари, обезопасяване на товарите, труд и почивка на шофьорите, мениджмънт на международния автомобилен транспорт, английски език за международни шофьори.